Magda Isanos (1916 - 1944)

   
 Pagina principala
 Biografie
 Bibliografie
 Poezii
 Proza
 Critica
 Biblioteca virtuala
 Galerie foto
 Revista Ferestre

"Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, generozitate si frumusetă, nici-o operă literară nu poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai înveninate de ură si mai irationale cu atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într'un sens moral si să se opună curentului. Iartă-mă că predic, dar spectacolul degradării umane mă îngrozeste si mă face să mă tem pentru tine, cum te temi totdeuna pentru cei iubiti într'o vreme de molimă."'

(Scrisoare către Eusebiu Camilar, 27 august 1939, Costiujeni)


ETIMOLOGIA NUMELUI

După cum arată Elisabeta Isanos în romanul „Cosânzenii”, etimologia numelui „Isanos” i s-a limpezit prin contributia unor elemente din domenii foarte diferite: o poveste auzită în familie si o călătorie proprie, imaginară, întreprinsă cu ajutorul unui ghid vechi, în insula Samos, obârsia ramurii grecesti a familiei din care se trage bunicul matern al scriitoarei. Povestea se referă la grecizarea de circumstantă a celui care a purtat cel dintâi numele „Isanos”, Iosif Santa, de meserie mecanic agricol pe diverse mosii din raza orasului Galati. Se spune că înainte de a se căsători cu Hrisopia Papadopol, i s-a pretins să-si schimbe numele, pentru a fi în ton cu ceea ce se considera pe atunci a fi „lumea bună”, cu toate că familia de negustori a logodnicei era de-acum scăpătată: „staiful” îi rămăsese intact. După o altă versiune, primul îsi schimbase numele nu Iosif, ci fratele lui mai mare, Mihai, petrecăret si boem, în total contrast cu harnicul si linistitul mezin. Argumentul prin care unul sau altul din frati fusese convins era făgăduinta că prin schimbarea de nume va ajunge „egalul celor mai sus plasati”, „egal cu cei de sus”. Bineînteles, în acord cu mentalitatea vremii si a locului, Galatiul cuprinzând pe atunci o importantă comunitate elenă, acesti superiori erau grecii.
Călătoria imaginară a autoarei către insula Samos s-a călăuzit după un vechi ghid, anume pentru a cunoaste insula asa cum era în vremuri vecine cu cele în care s-a produs exodul primilor negutători Papadopol. Astăzi configuratia locurilor este cu totul alta, deci pentru autoare a fost nu numai un voiaj în spatiu ci si o întoarcere în timp, pe vremea când portul Vathy de pe această insulă era format din două orase: „Vathy ano”, situat in susul coastei muntoase, si „Vathy kato”: „Vathy de sus” si „Vathy de jos”. „Is-ano”, compus din două adverbe, „isa” (în mod egal) si „ano” (sus), ar însemna, asadar, la fel cum spune si povestea de familie, „la acelasi nivel cu ceea ce este sus”. Ipoteza este confirmată de forma în care apare numele initial, în actul eliberat de primarul urbei Galati, la 3 octombrie 1885, când Iosif Santa, ascunzându-si numele de familie adevărat, solicita eliberarea unui ”Actu de dovedire ce tine locul de act de nastere”, de care avea nevoie în vederea căsătoriei. Martorii, patru femei si un bărbat, au declarat că-l stiau bine pe solicitant, si s-au arătat „în stare si dispusi a împlini prin declaratiunile lor” lipsa actului său de nastere. Conform declaratiei lor, Iosif era născut în Galati, în anul 1854, ziua nu si-o mai aminteau „din cauză că pe timpul arătat nu se tinea cu exactitate registrele matriculare.” În dovada eliberată atunci de primărie, bărbatul apare drept Iosif Isano, de profesie mecanic, „fiu al D-lui Ioan Isano si al D-nei Carolina Isano, ambii defuncti.”
În completarea episodului, autoarea îsi aminteste epilogul auzit în copilărie de la urmasul direct al lui Iosif, bunicul ei, dr. Mihai Isanos. Acesta văzuse pe când era copil actele autentice, în latineste, ale părintelui său, ascunse într-o lădită de scule. La scurt timp, hârtiile doveditoare au fost arse la îndemnul Hrisopiei: era periculos să detii două identităti. Astfel, orice legătură a lui Iosif Santa cu neamul lui a fost distrusă. Mai mult: după cum se poate vedea din Actul citat mai sus, si numele părintilor lui, Ioan si Carolina, fuseseră de asemenea grecizate, pentru a concorda cu „pseudonimul” fiului. Fără mărturia orală a bunicului autoarei, această istorie ar fi rămas definitiv îngropată. Iată cum istorisirile de familie, actele păstrate, cercetarea pot conlucra nu numai la clarificarea sensului cuprins într-un nume, ci si la cunoasterea avatarurilor unei familii. „Isanos” are, într-adevăr, prin sensul astfel dobândit, calitătile unui pseudonim „avant la lettre”: dacă etimologia propusă este corectă, devine echivalentul latinescului „Excelsior”.