Magda Isanos - Critica

   
 Pagina principala
 Biografie
 Bibliografie
 Poezii
 Proza
 Critica
 Biblioteca virtuala
 Galerie foto
 Revista Ferestre

POMPILIU CONSTANTINESCU: FEMINITATE SI POEZIE A FIZIOLOGIEI

"Simplitatea poemei si accentul ei de sinceritate ne cuceresc dintr-o dată, lirismul există, ca să zic asa, în substructură, ca ceva natural./.../Un intimism din care irizează nu stiu ce nostalgic, versul sugerând mai mult decât spune în esentă./.../Feminitate si poezie a fiziologiei, iată nota personală a poemelor d-nei Magda Isanos..."
(în "Vremea", iulie 1942)


CONST. VÂRTEJ: POATE VA-NCEPE O SCOALĂ NOUĂ

"O poezie grea de continut, o poezie nouă, care va aduce unele întorsături în scrisul actual. D-na Magda Isanos e prima poetesă modernistă în adevărata acceptie a cuvântului, creindu-si un drum propriu cu materialul sufletesc cu care vine - inedit - intelectualizat si muzicalizat la exces. De la debutul poetei până la aparitia acestui volum a fost o epocă de mustire, în care undele venite de la poetii franceji modernisti au fost binefăcătoare, cu precădere un Verlaine, Valéry sau James... Finetea feminină si-a spus însă cuvântul tors în fir propriu, pecetluit de inedit, de originalitate./.../Versurile d-nei Magda Isanos, sunt sigur, vor da din nou prilejul unor discutii, prin tăria lor sufletească, prin noutatea cu care vin, si printr-un talent inegalabil până-n prezent în versificatia femenină. Poate va-ncepe o scoală nouă."
(recenzie la "Poezii" - 1943, în "Cetatea Moldovei" nr.7/iulie 1943)


ION CARAION: VIITORUL ÎI VA CONFIRMA VALOAREA

"În ultimele săptămâni, ziarele i-au publicat unele din poemele pe care le-a depus în volum acum zece zile la Editura Fundatiilor Regale. Ele indicau o poetă dintre acelea pe care prezentul nostru istoric le aduce din ce în ce mai rar./.../Viitorul îi va confirma valoarea si-i va regreta disparitia.."
(necrolog, în "Tribuna poporului" nr.59/20 noembrie 1944)


AL PIRU: UNA DIN PUTINELE NĂDEJDI LITERARE...

"Am cunoscut-o la Iasi, acum sapte ani, pe când - studentă la Facultatea de Drept - publica cele dintâi poezii într-o revistă condusă întâi de Topârceanu si M. Sadoveanu, apoi de Sadoveanu si M. Codreanu. Am făcut deasemenea ucenicie comună în suplimentul literar al ziarului Iasul si la Jurnalul literar. Împreună cu Eusebiu Camilar, cu care-si împletise destinul pământesc, Magda Isanos era una din putinele nădejdi literare ale bătrânei cetăti moldovene, poate chiar singura, într-o puzderie de barzi decadenti si meschini./.../Moartea prematură si inexplicabilă a poetei ne-a turburat si ne-a umplut de tristete."
(cronică la "Cântarea muntilor", în "Tineretea" nr.20/18 noembrie 1945)


CELLA SERGHI: O PASĂRE RARĂ

"Si-a sfărâmat sufletul, dar nu înainte de a fi dat acel tipăt, care trezeste pe oameni la o viată nouă, care îi scutură si îi sileste să vadă frumosul. Ne-a părăsit, dar nu înainte de a ne lua voiniceste de mână si a ne duce undeva foarte sus, în crestele curate ale muntilor, nu înainte de a fi sădit în noi nădejdea în zile mai bune."
( "La comemorarea Magdei Isanos", în "Drumul femeii", decembrie 1945)


MIHU DRAGOMIR: VORBIM DESPRE EA CA DESPRE UN POET UITAT

"[Într-o discutie cu] câtiva tineri aspiranti la gloria scriitoricească, un poet mai vârstnic a numit, la mijlocul unei fraze, o poezie a Magdei Isanos. S-a făcut tăcere. Apoi, cineva a exclamat: -N-o cunoastem!/.../Nici zece ani nu s-au împlinit de când această poetă a nădejdilor s-a dus dintre noi - si vorbim despre ea ca despre un poet uitat de pe la jumătatea veacului trecut."
("Magda Isanos", în "Gazeta literară" nr.15/24 iunie 1954)


MARIN BUCUR: DE LA SUFLET LA SUFLET

"Poeta cânta aspiratia spre lumină si liniste, spre marile înăltimi ale sufletului. În general, poezia Magdei Isanos nu este o poezie de imagistică. Poezia ei este simplă, lipsită de pretiozităti. Se simte că nimic nu e 'făcut', compus schematic. Simplu si curat, suvoiul liric curge direct din suflet. Poezia are ceva firesc si cald, apropiat si vibrant. Nici metafore rare, nici epitete nefolosite, căutătorii de frumuseti aride nu reusesc să găsească în volumele Magdei Isanos. Poezia ei comunică sentimentul unei trăiri intense si al unei legături directe, de la suflet la suflet. Profunzimea îi dă simplitate, frumusetea idealului ei de viată îi dă frumusete mesajului poetic."
(prefată la volumul "Versuri", 1964, Editura pentru literatură)


NICOLAE MANOLESCU: CEA MAI PROFUNDĂ POETĂ A LITERATURII ROMÂNE

"Dintre multe nume se impun două: cel dintâi este al Magdei Isanos, poetă exceptională, cu mare influentă asupra întregii poezii feminine de după război. Nota ei este spaima că nu va apuca să spună tot ce are de spus/.../Boala i-a dat o mare gravitate lăuntrică: poeta ia cunostintă de univers ca si cum s-ar ruga, tulburată de toate câte sunt în juru-i cu sentimentul că se împărtăseste dintr-o taină/.../. Natura îi apare ca un templu, în care pomii tineri înaltă o cântare soarelui, zeu popular printre plante./.../Presimtirea că va muri a Magdei Isanos s-a împlinit repede si nu putem decât să regretăm că n-a trăit mai mult cea care se anunta, chiar si printr-o activitate atât de restrânsă, drept cea mai profundă poetă a literaturii române."
(prefată la "Poezia română modernă de la G. Bacovia la Emil Botta", B.P.T., 1968, Editura pentru literatură)


HORIA BĂDESCU: ÎNTR-O PERMANENTĂ STARE POETICĂ

"Lirismul ei este, asa cum remarca Pompiliu Constantinescu, unul substructural, de eruptie si nu de constructie. El apare ca o stare si nu ca un rezultat al impactului metaforic. Poeta trăieste, cu certitudine, într-o permanentă stare poetică. Prin accident ea a intrat în ceea ce am numi 'poetica existentială'. Poezia nu mai este la ea o cale de transcendere/.../, ci una de expresie. Ea nu devine prin cuvinte, ci există odată cu ele. De aceea Magda Isanos ignoră câstigurile imagistice ale limbajului poetic. Forta poeziei sale stă în primul rând în forta emotională cu care se încarcă cuvintele. Tensiunea este enormă, dar explozia se produce numai în constiinta lectorului. În poezie ea stă comprimată în carcasa subtire a expresiei. O expresie care pe acest suport formidabil îsi poate permite, ca în cazul tuturor poetilor mari, să rămână de o simplitate adâncă vecină cu regalitatea imaginii orfevriere. Dar mai presus de toate poezia ei este profundă si cald omenească. Căci Magda Isanos vorbeste patetic despre tristetea unei anume zile a fiecăruia dintre noi, despre durerea si împăcarea noastră."
("Magda Isanos. Drumul spre Eleusis", Editura Albatros, 1975)


CONSTANTIN CIOPRAGA: DISPONIBILITĂTI DE POETĂ MARE

"Cântând ca 'privighetorile oarbe' poeta practică, instinctiv parcă, un fel de hierofanie, de unde revelarea legăturilor dintre oameni si lucruri, dintre cuvânt, ca instrument de confesiune, si senzatia de insecuritate, marcată de războiul mondial al doilea. Un vers ca 'Nu stiu, eu sorb cântecul sau el mă soarbe' punctează prin familiarul nu stiu natura spontană a poeziei sale, ea, poeta, fiind o voce a lucrurilor./.../Poezie de simultaneităti, unificând iubire si maladie, maternitate si aprehensiunea mortii, cotidianul si ritmurile eterne. Efervescenta, mobilismul, gesticulatia retorică, iluminările, exterioritătile de tot felul, nu disimulează anxietătile, răsucirile lăuntrice, spaimele - însă fată de întreaga lirică feminină de până la ea, nu soapta nu suavitătile îi marchează rostirea./.../În acelasi timp poetă de aspect colocvial - recurgând la interogatii, la exclamatii si imperative - si exploratoare a eului profund, contând pe forta inepuizabilă a senzatiei dar organizându-si sentimentele în texte decantate, dense, de o fluentă impecabilă, Magda Isanos excelează în tranzitiile de la 'desenul' clar, creator de reliefuri, la vizionarismul flou, de penumbre sufletesti adecvat imaginatiei rafinate./.../Talent viguros, căruia destinul advers i-a grăbit maturizarea, autoarea Tării luminii are disponibilităti de poetă mare. Nici una dintre contemporanele ei n-o egalează."
(prefată la "Cântarea muntilor". B.P.T., 1988, Editura Minerva, Bucuresti)


"Poezia Magdei Isanos nu-si dezvăluie usor, de sub aparenta de mare simplitate, calitătile si tehnicile care-i dau profunzime. S-a vorbit mult despre sensibilitate, sinceritate a trăirii, simt al nuantei. Versul alb si liber, cu sonorităti clare, repetitiile foarte frecvente si în forme variate, modalitătile directe ale adresării, ale dialogului, apoi chiar rima săracă, monotonă, foarte des realizată prin verbe la imperfect, producând un efect neasteptat, obsedant, ilustrează un stil direct, bine stăpânit, concentrat si echilibrat. Adecvarea lui la temele majore ale vietii si ale mortii, care formează aproape în exclusivitate materia cărtilor poetei, e incontestabilă."
(Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, "Dictionarul scriitorilor români", D-L, Editura Fundatiei Culturale Române, Bucuresti, 1998)